Výpis aktualit

Informace

Tato zpráva obsahuje citlivé údaje a pro její zobrazení se musíte přihlásit.

důležitá zpráva

  
  ČLENSKÁ SCHŮZE BD PPROBĚHNE
  V ÚTERÝ DNE 18. 9. 2012 V 17 HODIN
  V UČEBNĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY.
    

Program členské schůze 2012

Programové body:

 1. Havarijní stav elektřiny v domě (nutnost výměny)
 2. Pokládka dlažby, obkladů a malování stěn v přízemí po instalaci nové elektřiny (rovněž toto řešení v bytech)
 3. Osvětlení chodeb čidly (svícení jen v noci)
 4. Instalace kamerového systému
 5. Problém obou zadních dveří (často otevřené)
 6. Výměna potrubí (TUV, SV, topení)
 7. Vyplacení přeplatků za služby
 8. Prodej bytů v domě
 9. Finanční částky na účtech (momentální) (výše plateb daní z nemovitosti a z příjmů 2011)
 10. Fin. přínos z antén a vysílačů na střeše za rok 2012 (odstranění antén analogového příjmu)
 11. Indikátory měření tepla na radiátorech
 12. Konec tříletého funkčního období představenstva BD (k 31. 12. 2012)
 13. Seznámení s účetní závěrkou za rok 2011 (způsob kontroly účetnictví a platba za ni ???)
 14. Zápisy z členských schůzí ( zapisovatel ????)
 15. Diskuze

Výměna potrubí

Ve sklepě byla ve dnech 9. a 10. 7. 2012 provedena výměna potrubí na TUV, rovněž na cirkulaci TUV a výměna potrubí, týkajícího se topení. Původní potrubí, namontované v roce 1981, bylo už v dezolátním, havarijním stavu, silně zkorodované. Tato výměna byla tudíž nezbytně nutná a stála nás 37 905,- Kč.

Přerušení dodávek tepla

Oznámení o přerušení dodávek tepla pro SCZT Karviná

Vážený zákazníku,

dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech 9. 7. – 15. 7. 2012 bude uskutečněna celková odstávka dodávek tepla pro oblast města Karviná a přilehlých městských částí, tj. pro předávací stanice zásobované z tepelných zdrojů Dalkia Česká republika, a.s. Dodávky tepla budou postupně obnoveny dne 15. 7. 2012 cca do 20:00 hodin.

Přerušení dodávek tepla proběhne z důvodu plánovaných oprav a údržby na zařízení pro výrobu a rozvod tepla, které zvýší jejich spolehlivost. Tyto činnosti nelze provádět za běžného provozu, přesto zůstává naší prioritou minimalizace doby přerušení dodávek tepla a teplé vody.

Zároveň Vás žádáme, abyste si po dobu přerušení dodávky tepla zabezpečili zařízení tak, aby na něm nedošlo k žádným škodám.

Případné další odstávky dodávek tepla v jiných než výše uvedených a námi hlášených termínech nesouvisí s odstávkami zabezpečovanými společností Dalkia Česká republika, a.s.

Ing. Jan Závorka Obchodní náměstek

Zákaznická linka 800 800 860

Vážení spolunájemníci,

během několika posledních dnů jsme prováděli několikrát ve dne i pozdě večer kontrolu obou zadních dveří, které mají sloužit jako únikový východ v případě požáru. Z tohoto důvodu nesmí být zamčené. Zjistili jsme, že je mezi námi někdo, komu není zatěžko k nim během dne a večera chodit a úmyslně je nechávat pootevřené. Samozřejmě nevadí použít pravé zadní dveře pod schodištěm za účelem např. vynesení odpadků. Mnozí z nás to takto dělají. V tomto případě je ale na místě zkontrolovat, jestli se dveře za námi samy řádně zavřely. Levé dveře z pohledu od výtahů se nemají používat vůbec. Do domu se pak vracíme předním vchodem.

Oboje dveře byly nyní upraveny, co se týče rychlosti jejich zavření tak, aby opravdu samovolně zaklaply a nezůstaly pootevřené. Žádáme tímto všechny nájemníky, kterým není lhostejné, co se v našem domě v denních, večerních a hlavně nočních hodinách děje, (výskyt zlodějů, bezdomovců a feťáků na chodbách), aby sami dveře kontrolovali, třeba ve chvílích čekání na výtah a v případě potřeby je zavřeli.

Na další členské schůzi probereme společně krom jiného i instalaci kamerového systému do domu a taky položení dlažby v obou vstupních chodbách a jejich decentně barevné vymalování. Ještě upozorňujeme, že došlo k odcizení schránky s klíčem, umístěné na zdi u sklepa pod mřížovými dveřmi, ke kterým klíč patřil. Zámek byl okamžitě vyměněn. Samozřejmě za peníze nás všech. Nevíme, aspoň zatím, komu z nás vadí, že je v domě pořádek a klid. Chraňme si náš společný majetek.

Informace ohledně účetnictví za rok 2011

Účetní závěrka ke dni 31.12.2011 v podobě účetních výkazů bude předložena k nahlédnutí na členské schůzi, jejíž termín bude v dostatečném časovém předstihu vyvěšen. V nejbližších týdnech to ale nebude. Účetní závěrka bude obsahovat:

 • Výkaz zisku a ztráty
 • Rozvaha
 • Příloha účetní závěrky

Takto to bylo provedeno i na schůzi ke dni 12.9. 2011, kde se závěrka za rok 2010 dostala do rukou všem přítomným po provedení inventarizace majetku, hospodářských prostředků a dokladové inventarizace zůstatků účtů ke dni 31.12.2010 kontrolní komisí, vedenou paní Mgr. Pavlínou Klaputovou.

Rovněž rok před tím byla paní Klaputovou na schůzi podána informace ohledně účetnictví za rok 2009. Účetnictví za rok 2011 nám bylo předáno správcem domu, BYTservisem, na konci měsíce března 2012. Kontrolu provede nově zvolená kontrolní komise.

Poznámka: Členských schůzí BD proběhlo od jeho vzniku 8. Dle stanov BD se mají konat alespoň jednou ročně. Vzhledem k tomu, že ve formě BD fungujeme teprve třetím rokem, máme za to, že informovanost nájemníků o dění v domě a kolem něj je dostatečné. Komu o nestačí, má ještě možnost osobní konzultace s představenstvem BD.

Není důvod chodit z dotazy ohledně účetnictví za zaměstnanci BYTservisu, ti jej pro nás zpracovávají a tím jejich práce končí. Informace nejsou povinni podávat a ani to neni v jejich kompetencích.


Aktuality je možné odebírat pomocí RSS kanálu: Recent changes RSS feed