Výpis aktualit

Výmalba schodiště

Vážení družstevníci, v minulém a tomto týdnu je prováděna výmalba schodiště firmou Martin Šilon - Interiéry, tak jak bylo avizováno na čl.schůzi. Z důvodu větší estetičnosti jsme nakonec volili dvoubarevnou výmalbu. Doufám, že nám tento nový nátěr vydrží delší dobu a nebude terčem vandalů.

Za představenstvo

David Uherek

Ořez jaro 2015

Poslední neděli probíhal u našeho domu plánovaný zmlazovací řez živého plotu z Forsýcie a jeho dosadba. Stávájící plot už byl po mnoha řezech v podobné výšce velmi prořídlý ve spodních partiích a začínal vypadat neesteticky. Ačkoliv se to může zdát jako radikální zásah, keře teď budou rychle regenerovat a po opakovaných řezech v létě, které budu provádět vytvoří hustší a nízký základ nového živého plotu.

Při té příležitosti byl vyčištěn prostor kolem báze keřů.

Současně byl na jasanu proveden řez pro potlační kodominatních os (laicky řečeno strom by rostl jako obzvlášť košatý, což v jeho minimálním prostoru naprosto kontraproduktivní.) Tyto osy se měly odstranit už mnohem dříve, teď se daly už pouze omezit a i tak to bude vyžadovat další opravný výchovný řez.

Ostatní výsazené stromy a keře byly překontrolovány nebo opraveny.

Pozvánka na členskou schůzi

datum konání: 23. 3. 2015 doba zahájení: 18:00 hod. místo konání: sklepní prostory Karola Śliwky 49/8b, Fryštát, 733 01 Karviná

Program členské schůze:

1. Prezence, ověření usnášeníschopnosti, úvodní slovo svolavatele

2. Schválení programu členské schůze

3. Výměna plynových stupaček – zbylé tři okruhy

4. Výměna zvonkových rozvodů, zv.panelů

5. Výmalba schodiště

6. Řešení situace družstevníka p. Cacha

7. Diskuse, návrhy a připomínky členů, projednání předpokládaného termínu a programu příští členské schůze

8. Závěr

Svolavatel schůze:

PATRIK MRÓZEK v.r. předseda představenstva

Pavel Malíř v.r. místopředseda představenstva

V Karviné dne 1. 3. 2015

Porucha plynovodu

Pracovníci RWE a BytServisu zasahovali v našem domě. V jiho-západním křídlě domu byl uzavřen sekční uzávěr plynovodu z důvodu úniku na stupačce mezi patry 7 a 8.

O délce této odstávky vás budeme dále informovat.

DOPLNĚNÍ:

Stav k 16.12.2014 cca 19:00

Vzhledem k havárii - uniku plynu bylo nutno přistoupit k okamžitému odstranění závady. Ve čtvrtek byly doručeny dotčeným nájemníkům elektrické vařiče. Oprava byla naplánována na 15-16.12.2014. V průběhu včerejška a dneška byla vyměněna celá stupačka plynovodu za novou měděnou, problém nastal v některých průchodech kde byla stupačka zabetonována. Zpět zapojeny měřiče plynu, vše zaplombováno okolo 15 hodiny. Postupně zprovozněny jednotlivé přípojky. Předpokládaná cena opravy tohoto havarijního stavu je do 130 tisíc Kč. Ve středu bude probíhat zpětný odběr el. vařičů, dooprávky kolem stupaček, WC atd.

Za představenstvo David Uherek

Letní řez

Dnes jsem dokončil letní tvarovací řez živého plotu. Příští na jaře je již reálná naděje, že se dočkáme jeho vykvetení. V minulém a letošním roce jej bohužel technické služby ořezaly těsně před vykvetením. To je mimochodem jeden z důvodů proč to teď dělám já. Jestli to budu dělat dále je však otázka, jelikož mi dnes byly při práci odcizeny nůžky na živý plot..

Zatímco jsem prováděl řez stromů. Využil jsem řez kořenů provedený při rekonstrukci plynovodu (a také rozestavené výstražné cedule) k provedení komparačního zakrácení některých větví s ohledem na zachování průjezdného a průchozího profilu a zároveň zúžení koruny, zejména u první košaté lípy.

Tyto velkokorunné stromy jsou vysazeny příliž nahusto a v podstatě již teď zaplnily jim vymezený prostor. Průběžné prováděné řezy jako je tento mají za cíl, udržet strom na daném místě co nejdéle..

Uvidíme však jak stromy zareagují na rekonstrukci plynovodu prováděnou v jejich okolí. Původní trasa vedla přímo pod stromy a nový plynovod byl odkloněn pod chodník. Díky panu Řešutkovi, který tyto stromy před lety sadil, tak máme nejen krásné stromy, ale i nový chodník..

Přesto však byla podstatná část kořenové zóny odstraněna. Aby poškození bylo co nejmenší, konzultoval jsem se stavbyvedoucím správný postup. Jelikož tato konzultace nepadla příliš na úrodnou půdu, přizval jsem i inspekci životního prostředí, která provedla celkem 3 návštěvy staveniště. Výsledkem je slušná pravděpodobnost, že stromy budou clonit pohled na cestu ještě mnoho let.

Ořezané větve byly nahlášeny na magistrát k odvozu.

Rovněž byl dnes vypletý živý plot z dřišťálu, sieboldova magnolie je mírně zakrácena, v plánu je její vyvázání.

Ing. Marek Gasior
Technické služby BD Śliwky 49 :)

Pozvánka na členskou schůzi BD Śliwky 49

DEN KONÁNÍ: PÁTEK 8. 8. 2014 MÍSTO: SKLEPNÍ MÍSTNOST ČAS: 17 : 00 HODIN

PROGRAMOVÉ BODY SCHŮZE: (jejich odsouhlasení, zjištění usnášeníschopnosti, jmenování zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu průběhu schůze)

1. INFORMACE O CENĚ OPRAVY CHODNÍKU PŘED DOMEM (HLASOVÁNÍ)

2. PŘIJETÍ NOVÝCH STANOV BYT. DRUŽSTVA ŚLIWKY 49 (HLASOVÁNÍ)

3. VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (HLASOVÁNÍ)

4. VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE (HLASOVÁNÍ)

V KARVINÉ DNE 21. 7. 2014


Aktuality je možné odebírat pomocí RSS kanálu: Recent changes RSS feed